690 923 080

Zadzwoń

07:00-17:00

Pon. - Sob.

Bezpłatna

Wycena

We speak

English

REKLAMACJE

 1. Reklamacje zleceń transportowych muszą być zgłoszone do 48 godzin po otrzymaniu przesyłki pod numerm telefonu: 690 923 080,  lub na adres: biuro.treesun@gmail.com
 2. Reklamacje mogą dotyczyć:
  • spraw związanych z kradzieżami, zagubieniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem przesyłki
  • niezgodności dostaw z fakturą
 3. W przypadku dostaw realizowanych za pośrednictwem spedytora, jeśli nastąpi niezgodność pomiędzy ilością towaru w przesyłce z fakturą lub wagą wymienioną na liście przewozowym a faktycznie otrzymywaną, odbiorca zobowiązany jest sporządzić protokół reklamacyjny z udziałem spedytora i niezwłocznie powiadomić telefonicznie oraz pisemnie Firmę treeSUN Dariusz Starzycki. Protokół reklamacyjny może również dotyczyć:
  • uszkodzenia kartonu
  • jakichkolwiek znamion ingerencji w przesyłkę
  • niezgodności pomiędzy stanem faktycznym, a fakturą zakupu
 4. Brak dostosowania się do niniejszych procedur może spowodować odmowę uznania reklamacji.

Napisz do nas!